රචනා චෞරත්වය Plagiarism යනු වෙන අයෙකු විසින් රචිත අදහසක්, භාෂාවක්,ලේකන ශයිල්යක් හෝ ප්‍රකාශයක් වැරදිලෙස තමාගේම ස්වයං නිර්මාණයක් ලෙස ඉදිරිපත්කිරීමයි. මෙය අපරාදයක් නොවේ එනමුත් මෙය සදාචාර්ය විරෝදී වරදක් ලෙස සැලකේ.ethical offense.[1]

  1. Plagiarism, Norms, and the Limits of Theft Law:,
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රචනා_චෞරත්වය&oldid=470458" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි