ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

ජාත්‍යන්තර සම්මත පොත් අංකය

(International Standard Book Number වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
යුරෝපීය ව්‍යවස්ථාවේ අංකය (ISBN 978-3-16-148410-0) ලෙස නියෝජනය කරන ISBN-13 තීරුකේතයක්

ජාත්‍යන්තර සම්මත පොත් අංකය හෙවත් International Standard Book Number (ISBN) අද්විතීය වාණිජ පොත හඳුනාගැනීමේ තීරුකේතයක් වේ. මෙය නිර්මාණය කරන ලද්දේ 1966 දී ඩබ්ලිව්.එච් ස්මිත් විසින් එක්සත් රාජධානියේ දීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ISBN අංක නිකුත් කරනුයේ ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය වීසිනි.[1]

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. රඹුක්කන කීර්ති එස්. කුමාර (2016-06-08). "මොකක්ද මේ ISBN කියන්නේ?". දියණිය. pp. 5,32. 

ආශ්‍රිතසංස්කරණය