ජාත්‍යන්තර සම්මත පොත් අංකය

(International Standard Book Number වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ජාත්‍යන්තර සම්මත පොත් අංකය හෙවත් International Standard Book Number (ISBN) අද්විතීය වාණිජ පොත හඳුනාගැනීමේ තීරුකේතයක් වේ. මෙය නිර්මාණය කරන ලද්දේ 1966 දී ඩබ්ලිව්.එච් ස්මිත් විසින් එක්සත් රාජධානියේ දීය.

යුරෝපීය ව්‍යවස්ථාවේ අංකය (ISBN 978-3-16-148410-0) ලෙස නියෝජනය කරන ISBN-13 තීරුකේතයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ISBN අංක නිකුත් කරනුයේ ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය වීසිනි.[1]

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය
  1. රඹුක්කන කීර්ති එස්. කුමාර (2016-06-08). "මොකක්ද මේ ISBN කියන්නේ?". දියණිය. pp. 5, 32.

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය