1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
මෑත වර්ෂයන්හී ජනවාරි 4
2012 (බදාදා)
2011 (අඟහරුවාදා)
2010 (සඳුදා)
2009 (ඉරිදා)
2008 (සිකුරාදා)
2007 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2006 (බදාදා)
2005 (අඟහරුවාදා)
2004 (ඉරිදා)
2003 (සෙනසුරාදා)

ජනවාරි 4, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ සිව්වැනි දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 361 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 362).

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජනවාරි_4&oldid=393608" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි