ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ජනවාරි 29, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 29 වන දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 336 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 337).


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජනවාරි_29&oldid=393601" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි