1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ජනවාරි 7, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ හත්වැනි දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 358 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 359).


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජනවාරි_7&oldid=393607" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි