1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
මෑත වර්ෂයන්හී ජනවාරි 3
2012 (අඟහරුවාදා)
2011 (සඳුදා)
2010 (ඉරිදා)
2009 (සෙනසුරාදා)
2008 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2007 (බදාදා)
2006 (අඟහරුවාදා)
2005 (සඳුදා)
2004 (සෙනසුරාදා)
2003 (සිකුරාදා)

ජනවාරි 3, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ තෙවෙනි දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 362 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 363).

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජනවාරි_3&oldid=393598" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි