1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ජනවාරි 22, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 22 වන දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 343 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 344).


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජනවාරි_22&oldid=393604" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි