1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
මෑත වර්ෂයන්හී ජනවාරි 2
2012 (සඳුදා)
2011 (ඉරිදා)
2010 (සෙනසුරාදා)
2009 (සිකුරාදා)
2008 (බදාදා)
2007 (අඟහරුවාදා)
2006 (සඳුදා)
2005 (ඉරිදා)
2004 (සිකුරාදා)
2003 (බ්‍රහස්පතින්දා)

ජනවාරි 2, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ දෙවෙනි දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 363 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 364).

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජනවාරි_2&oldid=393592" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි