1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ජනවාරි 28, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 28 වන දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 337 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 338).


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජනවාරි_28&oldid=393603" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි