1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
මෑත වර්ෂයන්හී ජනවාරි 1
2012 (ඉරිදා)
2011 (සෙනසුරාදා)
2010 (සිකුරාදා)
2009 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2008 (අඟහරුවාදා)
2007 (සඳුදා)
2006 (ඉරිදා)
2005 (සෙනසුරාදා)
2004 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2003 (බදාදා)

ජනවාරි 1, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ පළමු දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 364 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 365).

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජනවාරි_1&oldid=393585" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි