1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ජනවාරි 21, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 21 වන දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 344 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 345).


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජනවාරි_21&oldid=393600" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි