පිටුවේ ඉතිහාසය

28 අගෝස්තු 2018

28 මැයි 2018

26 දෙසැම්බර් 2017

22 මාර්තු 2016

14 පෙබරවාරි 2016

21 පෙබරවාරි 2014

30 ජනවාරි 2013

14 ජනවාරි 2013

26 දෙසැම්බර් 2012

26 මාර්තු 2009

3 මැයි 2007

15 පෙබරවාරි 2007

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/2004_සුනාමිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි