පිටුවේ ඉතිහාසය

30 සැප්තැම්බර් 2018

13 මාර්තු 2017

30 සැප්තැම්බර් 2013

1 සැප්තැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

1 ඔක්තෝබර් 2012

21 අගෝස්තු 2012

14 අගෝස්තු 2012

12 අගෝස්තු 2012

25 සැප්තැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සැප්තැම්බර්_30" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි