පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

14 ජනවාරි 2013

4 ජනවාරි 2013

30 ඔක්තෝබර් 2012

29 මාර්තු 2012

28 මාර්තු 2012

28 ඔක්තෝබර් 2011

22 ඔක්තෝබර් 2011

15 ඔක්තෝබර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

14 ජූනි 2011

13 ජූනි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වින්ඩෝස්_2.0" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි