පිටුවේ ඉතිහාසය

31 දෙසැම්බර් 2015

22 අප්‍රේල් 2013

22 ජූනි 2012

13 මැයි 2012

8 මැයි 2012

27 අගෝස්තු 2011

23 ජූලි 2011

11 අගෝස්තු 2010

26 මැයි 2010

13 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/භෞතික_ගුණ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි