පිටුවේ ඉතිහාසය

17 මැයි 2015

16 මැයි 2015

3 දෙසැම්බර් 2011

28 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

5 ජනවාරි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

11 දෙසැම්බර් 2009

15 සැප්තැම්බර් 2009

9 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/බර්ලින්_තාප්පය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි