පිටුවේ ඉතිහාසය

19 ඔක්තෝබර් 2015

14 අප්‍රේල් 2013

15 දෙසැම්බර් 2011

21 ඔක්තෝබර් 2010

21 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

19 දෙසැම්බර් 2009

17 සැප්තැම්බර් 2009

16 සැප්තැම්බර් 2009

24 අගෝස්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පිළිබිඹුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි