පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

6 ජනවාරි 2013

2 දෙසැම්බර් 2012

21 මැයි 2012

25 මාර්තු 2012

4 ජනවාරි 2012

21 දෙසැම්බර් 2011

18 දෙසැම්බර් 2011

12 දෙසැම්බර් 2011

19 ඔක්තෝබර් 2011

8 ඔක්තෝබර් 2011

26 සැප්තැම්බර් 2011

16 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

29 මාර්තු 2011

16 පෙබරවාරි 2011

5 සැප්තැම්බර් 2010

19 අගෝස්තු 2010

5 ජූනි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ප්‍රවර්ගය:1186_මරණ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි