පිටුවේ ඉතිහාසය

7 මාර්තු 2013

8 ඔක්තෝබර් 2012

16 ඔක්තෝබර් 2011

16 ජූනි 2010

25 නොවැම්බර් 2008

11 නොවැම්බර් 2008

6 නොවැම්බර් 2008

11 ඔක්තෝබර් 2008

14 නොවැම්බර් 2007

26 ඔක්තෝබර් 2007

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ගුප්තශාස්ත්‍ර" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි