මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

6 සැප්තැම්බර් 2016

27 නොවැම්බර් 2009

17 නොවැම්බර් 2009

1 ඔක්තෝබර් 2008

3 අගෝස්තු 2008

20 මැයි 2008

13 මැයි 2008

23 අප්‍රේල් 2008

10 අප්‍රේල් 2008

7 අප්‍රේල් 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Vishvax" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි