මෙම පරිශීලකයා ලාංකික දේශප්‍රේමීයෙකි
මෙම පරිශීලකයා ඉතිහාස ගවේෂණයට උනන්දුවක් දක්වයි.
☺ මෙම පරිශීලකයා පිළිගැනීමේ කමිටුවේ සාමාජිකයෙකි.
මෙම පරිශීලකයා පිළිගැනීමේ කමිටුවේ සාමාජිකයෙකි.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Buddhikadissanayake&oldid=280070" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි