පිටුවේ ඉතිහාසය

14 මාර්තු 2022

24 දෙසැම්බර් 2021

17 දෙසැම්බර් 2021

13 දෙසැම්බර් 2021

13 නොවැම්බර් 2021

22 ජූලි 2021

10 මැයි 2021

4 නොවැම්බර් 2020

7 නොවැම්බර් 2017

6 නොවැම්බර් 2017

16 අගෝස්තු 2017

10 ජූනි 2016

6 සැප්තැම්බර් 2013

17 මාර්තු 2013

8 මාර්තු 2013

29 ජනවාරි 2013

21 ජනවාරි 2013

12 ඔක්තෝබර් 2012

31 අගෝස්තු 2012

23 ජූලි 2012

1 ජූලි 2012

16 මැයි 2012

5 මාර්තු 2012

30 ජනවාරි 2012

4 ජනවාරි 2012

20 සැප්තැම්බර් 2011

17 අගෝස්තු 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ක්‍රිකට්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි