පිටුවේ ඉතිහාසය

4 නොවැම්බර් 2020

7 නොවැම්බර් 2017

6 නොවැම්බර් 2017

16 අගෝස්තු 2017

10 ජූනි 2016

6 සැප්තැම්බර් 2013

17 මාර්තු 2013

8 මාර්තු 2013

29 ජනවාරි 2013

21 ජනවාරි 2013

12 ඔක්තෝබර් 2012

31 අගෝස්තු 2012

23 ජූලි 2012

1 ජූලි 2012

16 මැයි 2012

5 මාර්තු 2012

30 ජනවාරි 2012

4 ජනවාරි 2012

20 සැප්තැම්බර් 2011

17 අගෝස්තු 2011

2 අප්‍රේල් 2011

16 පෙබරවාරි 2011

13 පෙබරවාරි 2011

29 දෙසැම්බර් 2010

24 දෙසැම්බර් 2010

17 දෙසැම්බර් 2010

8 නොවැම්බර් 2010

23 අගෝස්තු 2010

10 අගෝස්තු 2010

12 ජූලි 2010

26 අප්‍රේල් 2010

8 මාර්තු 2010

5 මාර්තු 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ක්‍රිකට්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි