මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

9 සැප්තැම්බර් 2017

7 සැප්තැම්බර් 2017

6 සැප්තැම්බර් 2017

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Sanjeewamaxx7" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි