මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

13 පෙබරවාරි 2012

23 දෙසැම්බර් 2011

22 නොවැම්බර් 2011

19 ඔක්තෝබර් 2011

26 සැප්තැම්බර් 2011

22 සැප්තැම්බර් 2011

19 සැප්තැම්බර් 2011

27 අප්‍රේල් 2011

11 පෙබරවාරි 2011

10 පෙබරවාරි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/මීමා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි