මම මීමා. වැඩිය ආවොත් දෙනවා බොක්ක හිල් වෙන්නම.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:මීමා&oldid=117856" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි