ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2042 (MMXLII) වනු ඇත්තේ ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, බදාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 2042 වන වසර, 3 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 42 වන වසර, 21 වන සියවස තුල 42 වන වසර, සහ 2040ගණන් දශකයෙහි 3 වන වසර ලෙසිනි. .

සහශ්‍රවර්ෂය: 3 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 20 වන සියවස21 වන සියවස22 වන සියවස
දශක: 2010ගණන්  2020ගණන්  2030ගණන්  – 2040ගණන් –  2050ගණන්  2060ගණන්  2070ගණන්
වසර: 2039 2040 204120422043 2044 2045


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2042&oldid=394267" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි