2042

2001 සිට 3000 තෙක් දිවෙන වත්මන් සහශ්‍රය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2042&oldid=394267" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි