ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2039 (MMXXXIX) වනු ඇත්තේ ග්‍රෙගෝරියානු දිනදසුනෙහි a සෙනසුරාදා වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්, the 2039 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, 3 වන සහස්‍රවර්ෂය තුල 39 වන වසර, 21 වන සියවස තුල 39 වන වසර, සහ 2030ගණන් දශකයෙහි 10 වන සහ අවසන් වසර .

සහශ්‍රවර්ෂය: 3 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 20 වන සියවස21 වන සියවස22 වන සියවස
දශක: 2000ගණන්  2010ගණන්  2020ගණන්  – 2030ගණන් –  2040ගණන්  2050ගණන්  2060ගණන්
වසර: 2036 2037 203820392040 2041 2042


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2039&oldid=394321" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි