ක්‍රිස්තු වර්ෂ 20 වන සියවස

සියවස
(20 වන සියවස වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

20වන සියවස යනු, 1901 ජනවාරි 1 දින[1] සහ 2000 දෙසැම්බර් 31 අතර [2], එම දින දෙකද ඇතුළු කාලය විය.

සහශ්‍රය: 2 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්:
දශක: 1900ගණන් 1910ගණන් 1920ගණන් 1930ගණන් 1940ගණන්
1950ගණන් 1960ගණන් 1970ගණන් 1980ගණන් 1990ගණන්
ප්‍රවර්ග: උපත්මරණ
සංස්ථාපනයන්විසංස්ථාපනයන්
ඇපලෝ 17 සිට පෘථිවිය පෙනුනු ආකාරය. 20වන සියවසෙහි දෙවන අර්ධය තුල මානව වර්ගයාගේ පළමු අභ්‍යාවකාශ ගවේෂණය සිදුවිය.


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
 
විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:
  •   20th century හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත