ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2041 (MMXLI) වනු ඇත්තේ ග්‍රෙගෝරියානු දිනදසුනෙහි a අඟහරුවාදා වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්, the 2041 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, 3 වන සහස්‍රවර්ෂය තුල 41 වන වසර, 21 වන සියවස තුල 41 වන වසර, සහ 2040ගණන් දශකයෙහි 2 වන වසර .

සහශ්‍රවර්ෂය: 3 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 20 වන සියවස21 වන සියවස22 වන සියවස
දශක: 2010ගණන්  2020ගණන්  2030ගණන්  – 2040ගණන් –  2050ගණන්  2060ගණන්  2070ගණන්
වසර: 2038 2039 204020412042 2043 2044


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2041&oldid=394301" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි