2040

2001 සිට 3000 දක්වා පවතින වත්මන් සහස්‍රය

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2040 (MMXL) වනු ඇත්තේ a leap year starting on ඉරිදා ‌ වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්, the 2040 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, 3 වන සහස්‍රවර්ෂය තුල 40 වන වසර, 21 වන සියවස තුල 40 වන වසර, සහ 2040ගණන් දශකයෙහි 1 වන වසර .

සහශ්‍රවර්ෂය: 3 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 20 වන සියවස21 වන සියවස22 වන සියවස
දශක: 2010ගණන්  2020ගණන්  2030ගණන්  – 2040ගණන් –  2050ගණන්  2060ගණන්  2070ගණන්
වසර: 2037 2038 203920402041 2042 2043


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2040&oldid=394275" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි