ඉරිදා

බදාදා වෙන්ස්ඩේ (අසන්නi/ˈwɛnzd/, /ˈwɛnzdi/, හෝ එරා :/ˈwɛdənzd/[1]) යනු ග්‍රෙගරි දින දසුනෙහි සතියෙහි එක් දිනයකි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. Merriam Webster's Collegiate Dictionary, ed. 10
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බදාදා&oldid=251190" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි