ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. Merriam Webster's Collegiate Dictionary, ed. 10
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බදාදා&oldid=251190" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි