අඟහරුවාදා

සතියේ දවස

අඟහරුවාදා යනු, සඳුදා සහ බදාදා අතර දවස වේ.

අඟහරුවාදා නම් කිරීමට මුල්වූ අඟහරු හා සම ලෙසින් සැලකෙන, ටියර් දෙවියා.

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අඟහරුවාදා&oldid=607317" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි