ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2036 (MMXXXVI) වනු ඇත්තේ ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, අඟහරුවාදා දිනයකින් ඇරඹෙන අධික අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 2036 වන වසර, 3 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 36 වන වසර, 21 වන සියවස තුල 36 වන වසර, සහ 2030ගණන් දශකයෙහි 7 වන වසර ලෙසිනි. .

සහශ්‍රවර්ෂය: 3 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 20 වන සියවස21 වන සියවස22 වන සියවස
දශක: 2000ගණන්  2010ගණන්  2020ගණන්  – 2030ගණන් –  2040ගණන්  2050ගණන්  2060ගණන්
වසර: 2033 2034 203520362037 2038 2039


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2036&oldid=394285" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි