ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2019 (MMXIX) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, අඟහරුවාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 2019 වන වසර, 3 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 19 වන වසර, 21 වන සියවස තුල 19 වන වසර, සහ 2010ගණන් දශකයෙහි 10 වන සහ අවසන් වසර ලෙසිනි. .

සහශ්‍රවර්ෂය: 3 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 20 වන සියවස21 වන සියවස22 වන සියවස
දශක: 1980ගණන්  1990ගණන්  2000ගණන්  – 2010ගණන් –  2020ගණන්  2030ගණන්  2040ගණන්
වසර: 2016 2017 201820192020 2021 2022


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2019&oldid=394284" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි