ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2022 (MMXXII) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දිනදසුනෙහි a සෙනසුරාදා වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්, the 2022 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, 3 වන සහස්‍රවර්ෂය තුල 22 වන වසර, 21 වන සියවස තුල 22 වන වසර, සහ 2020ගණන් දශකයෙහි 3 වන වසර .

සහශ්‍රවර්ෂය: 3 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 20 වන සියවස21 වන සියවස22 වන සියවස
දශක: 1990ගණන්  2000ගණන්  2010ගණන්  – 2020ගණන් –  2030ගණන්  2040ගණන්  2050ගණන්
වසර: 2019 2020 202120222023 2024 2025


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2022&oldid=582552" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි