ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2021 (MMXXI) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දිනදසුනෙහි a සිකුරාදා වෙතින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය වසරක්, the 2021 වන year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, 3 වන සහස්‍රවර්ෂය තුල 21 වන වසර, 21 වන සියවස තුල 21 වන වසර, සහ 2020ගණන් දශකයෙහි 2 වන වසර .

සහශ්‍රවර්ෂය: 3 වන සහස්‍රවර්ෂය
සියවස්: 20 වන සියවස21 වන සියවස22 වන සියවස
දශක: 1990ගණන්  2000ගණන්  2010ගණන්  – 2020ගණන් –  2030ගණන්  2040ගණන්  2050ගණන්
වසර: 2018 2019 202020212022 2023 2024


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2021&oldid=394306" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි