ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2017 (MMXVII) නම් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනේ, ඉරිදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (බැඳිය විසින් මුළු දින දසුන දක්වනු ඇත), පොදු යුගයෙහි (CE) සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ (AD) නාමකරණයන්හී 2017 වන වසර, 3 වන සහශ්‍රවර්ෂය තුල 17 වන වසර, 21 වන සියවස තුල 17 වන වසර, සහ 2010ගණන් දශකයෙහි 8 වන වසර ලෙසිනි. .

සහශ්‍රවර්ෂය: 3 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: 20 වන සියවස21 වන සියවස22 වන සියවස
දශක: 1980ගණන්  1990ගණන්  2000ගණන්  – 2010ගණන් –  2020ගණන්  2030ගණන්  2040ගණන්
වසර: 2014 2015 201620172018 2019 2020


2017 වර්ෂය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් නම් කර ඇත්තේ : සංවර්ධනය සඳහා තිරසාර සංචාරක ජාත්‍යන්තර වර්ෂය ලෙසය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=2017&oldid=394270" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි