1981 ජනාධිපති සම්මාන උළෙල

සම්මානය චිත්‍රපටය ලාභියා
හොඳම චිත්‍රපටය ගඟ අද්දර මිලීනා සුමතිපාල
සිරිබෝ අයියා රංජිත් පලන්සූරිය,ලයනල් යසරත්න,ධර්මප්‍රිය ජිනදාස
හොඳම අධ්‍යක්ෂණය ගඟ අද්දර සුමිත්‍රා පීරිස්
සිරිබෝ අයියා සුනිල් ආරියරත්න
හොඳම නළුවා සිරිබෝ අයියා ජෝ අබේවික්‍රම
හොඳම නිළිය ගඟ අද්දර වසන්‍ති චතුරාණි
හොඳම තිර රචනය ගඟ අද්දර තිස්ස අබේසේකර
හොඳම කැමරාකරණය(වර්ණ) ගඟ අද්දර ඩොනල්ඩ් කරුණාරත්න
හොඳම කැමරාකරණය(කළු,සුදු) හංස විලක් ඇන්ඩෲ ජයමාන්න
හොඳම සංස්කරණය ගඟ අද්දර සුමිත්‍රා පීරිස්
හොඳම සංගීත අධ්‍යක්ෂණය සිරිබෝ අයියා වික්ටර් රත්නායක
හොඳම කලා අධ්‍යක්ෂණය ගඟ අද්දර හේමපාල ධර්මසේන
හොඳම ශබ්ද පරිපාලනය හංස විලක් ලයනල් ගුණරත්න
හොඳම වේශ නිරූපණය පරිත්‍යාගය එබර්ට් විජේසිංහ
හොඳම සහය නළුවා උතුමාණෙනි සොමී රත්නායක
හොඳම සහය නිළිය රත්තතින් රත්තමේ ගීතා කුමාරසිංහ
හොඳම ගී පද රචනය ගඟ අද්දර "ගඟ අද්දර මා","රන් ටිකිරි සිනා" - ඔගස්ටස් විනායගරත්නම්
හොඳම පසුබිම් ගායකයා සිරිබෝ අයියා "කවි" - ඩබ්.ඩී. අමරදේව
හොඳම පසුබිම් ගායිකාව සිරිබෝ අයියා "කවි" - නන්දා මාලනී
කුසලතා සම්මාන කරුමක්කාරයෝ උපාලි රත්නායක
හංස විලක් ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක
හංස විලක් ස්වර්ණා මල්ලවආරච්චි
සිරිබෝ අයියා සෝමසිරි දෙනිපිටිය
උතුමාණෙනි ෆරීනා ලයි
මයුරිගෙ කතාව වීණා ජයකොඩි
පරිත්‍යාගය අමරසිරි කලංසූරිය
ගඟ අද්දර ටෝනි රණසිංහ