සැප්තැම්බර් 3

දිනය

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසිකු:

සැප්තැම්බර් 3, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 246 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 247 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 119 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැප්තැම්බර්_3&oldid=393806" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි