සැප්තැම්බර් 2

දිනය

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසිකු:

සැප්තැම්බර් 2, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 245 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 246 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 120 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැප්තැම්බර්_2&oldid=393803" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි