සැප්තැම්බර් 2

දිනය
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

සැප්තැම්බර් 2, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 245 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 246 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 120 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැප්තැම්බර්_2&oldid=393803" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි