සැප්තැම්බර් 25

දිනය
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

සැප්තැම්බර් 25, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 268 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 269 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 97 ඉතිරිව තිබේ .

වැදගත් සිදුවීමසංස්කරණය

උපතසංස්කරණය

  • 1897- විල්ලියම් පග්නර්, ඇමෙරිකානු කතුවරයා.
  • 1968- විල් ස්මිත්, ඇමෙරිකානු රැප් ගයකයා.

අභාවයසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැප්තැම්බර්_25&oldid=393805" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි