සැප්තැම්බර් 25

දිනය

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසිකු:

සැප්තැම්බර් 25, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 268 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 269 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 97 ඉතිරිව තිබේ .

වැදගත් සිදුවීමසංස්කරණය

උපතසංස්කරණය

  • 1897- විල්ලියම් පග්නර්, ඇමෙරිකානු කතුවරයා.
  • 1968- විල් ස්මිත්, ඇමෙරිකානු රැප් ගයකයා.

අභාවයසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැප්තැම්බර්_25&oldid=393805" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි