සැප්තැම්බර් 25

දිනය
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

සැප්තැම්බර් 25, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 268 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 269 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 97 ඉතිරිව තිබේ .

වැදගත් සිදුවීම

සංස්කරණය
  • 1897- විල්ලියම් පග්නර්, ඇමෙරිකානු කතුවරයා.
  • 1968- විල් ස්මිත්, ඇමෙරිකානු රැප් ගයකයා.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැප්තැම්බර්_25&oldid=393805" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි