සැප්තැම්බර් 12

දිනය
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

සැප්තැම්බර් 12, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 255 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 256 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 110 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැප්තැම්බර්_12&oldid=393794" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි