1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

සැප්තැම්බර් 12, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 255 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 256 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 110 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැප්තැම්බර්_12&oldid=393794" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි