සැප්තැම්බර් 14

දිනය
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

සැප්තැම්බර් 14, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 257 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 258 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 108 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැප්තැම්බර්_14&oldid=393808" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි