සැප්තැම්බර් 22

දිනය

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසිකු:

සැප්තැම්බර් 22, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 265 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 266 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 100 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැප්තැම්බර්_22&oldid=393811" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි