සැප්තැම්බර් 27

දිනය
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

සැප්තැම්බර් 27, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 270 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 271 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 95 ඉතිරිව තිබේ .

වැදගත් සිදුවීමසංස්කරණය

උපතසංස්කරණය

අභාවයසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැප්තැම්බර්_27&oldid=393797" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි