පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

14 ජනවාරි 2013

26 නොවැම්බර් 2012

30 ඔක්තෝබර් 2012

16 ඔක්තෝබර් 2012

27 මාර්තු 2012

28 ඔක්තෝබර් 2011

14 ඔක්තෝබර් 2011

25 අගෝස්තු 2011

5 ජූලි 2011

13 ජූනි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වින්ඩෝස්_1.0" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි