පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

14 ජනවාරි 2013

20 සැප්තැම්බර් 2012

28 අගෝස්තු 2012

2 ජූලි 2012

5 අප්‍රේල් 2012

12 ජූලි 2011

25 මැයි 2011

19 අප්‍රේල් 2011

14 අප්‍රේල් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වින්ඩෝස්_සර්වර්_2008" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි