වින්ඩෝස් සර්වර් 2008

මයික්‍රොසොෆ්ට් විසින් 2008 දී නිකුත් කළ සර්වර් මෙහෙයුම් පද්ධතිය
වින්ඩෝස් සර්වර් 2008
මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් පවුලේ සාමාජිකයෙකි
250px
290px
වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 හි තිරරූපකයක්
විකාශකයා
මයික්‍රොසොෆ්ට්
වෙබ් අඩවියනිල වෙබ් අඩවිය
නිකුතු
නිකුත්වූ දිනයRTM: පෙබරවාරි 4, 2008;
සිල්ලරට: පෙබරවාරි 27, 2008 (info)
වත්මන් සංස්කරණයවින්ඩෝස් සර්වර් 2008 සේවා ඇහුරුම 2
(තැනීම 6002.18005.090410-1830),
වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 R2
(තැනීම 7600.16385.090713-1255
(ජූලි 22, 2009; වසර ගණනකට 11 ක් පෙර (2009-07-22)) (info)
මූලාශ්‍ර ආකෘතියනිමවූ මූලාශ්‍ර / බෙදනලද මූලාශ්‍ර
බලපත්‍රයMS-EULA
කර්නල් වර්ගයදෙමුහුන්
යාවත්කාලීන ක්‍රමයවින්ඩෝස් නවීකරණය, වින්ඩෝස් සර්වර් නවීකරණ සේවා, SCCM
කරළි සහයIA-32, x86-64, Itanium
පූර්වගමනය කළේවින්ඩෝස් සර්වර් 2003
සාර්ථක කළේවින්ඩෝස් සර්වර් 2008 R2
සහය දැක්වීමේ තත්වය
මුඛ්‍යධාරා සහය 2013 ජූලි 9 දක්වා.
දීර්ඝ කල සහය 2018 ජූලි 10 දක්වා.
තවදුරටත් කියවීමට
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වින්ඩෝස්_සර්වර්_2008&oldid=250869" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි