වින්ඩෝස් සර්වර් 2008

මයික්‍රොසොෆ්ට් විසින් 2008 දී නිකුත් කළ සර්වර් මෙහෙයුම් පද්ධතිය
වින්ඩෝස් සර්වර් 2008
මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් පවුලේ සාමාජිකයෙකි
ගොනුව:Windows Server 2008 logo.svg
ගොනුව:Windows Server 2008.png
වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 හි තිරරූපකයක්
විකාශකයා
මයික්‍රොසොෆ්ට්
වෙබ් අඩවියනිල වෙබ් අඩවිය
නිකුතු
නිකුත්වූ දිනයRTM: පෙබරවාරි 4, 2008;
සිල්ලරට: පෙබරවාරි 27, 2008 (info)
වත්මන් සංස්කරණයවින්ඩෝස් සර්වර් 2008 සේවා ඇහුරුම 2
(තැනීම 6002.18005.090410-1830),
වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 R2
(තැනීම 7600.16385.090713-1255
(ජූලි 22, 2009; වසර 14 කට පෙර (2009-07-22)) (info)
මූලාශ්‍ර ආකෘතියනිමවූ මූලාශ්‍ර / බෙදනලද මූලාශ්‍ර
බලපත්‍රයMS-EULA
කර්නල් වර්ගයදෙමුහුන්
යාවත්කාලීන ක්‍රමයවින්ඩෝස් නවීකරණය, වින්ඩෝස් සර්වර් නවීකරණ සේවා, SCCM
කරළි සහයIA-32, x86-64, Itanium
පූර්වගමනය කළේවින්ඩෝස් සර්වර් 2003
සාර්ථක කළේවින්ඩෝස් සර්වර් 2008 R2
සහය දැක්වීමේ තත්වය
මුඛ්‍යධාරා සහය 2013 ජූලි 9 දක්වා.
දීර්ඝ කල සහය 2018 ජූලි 10 දක්වා.
තවදුරටත් කියවීමට
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වින්ඩෝස්_සර්වර්_2008&oldid=490566" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි