පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ඔක්තෝබර් 2022

14 මැයි 2022

17 මාර්තු 2022

3 ජනවාරි 2022

5 දෙසැම්බර් 2021

5 ජූලි 2021

28 ජූනි 2021

21 මැයි 2021

5 මාර්තු 2021

3 ජනවාරි 2021

27 දෙසැම්බර් 2020

19 නොවැම්බර් 2020

5 ජූනි 2020

4 ජූනි 2020

2 සැප්තැම්බර් 2019

25 ජූනි 2019

5 දෙසැම්බර් 2015

23 මාර්තු 2013

11 මාර්තු 2013

6 පෙබරවාරි 2013

3 සැප්තැම්බර් 2012

15 ජූලි 2011

22 අප්‍රේල් 2011

12 ජනවාරි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ආනන්ද_කුමාරස්වාමි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි