මාපලගම විපුලසාර හිමි

මාපලගම විපුලසාර හිමි බෞද්ධ භික්‍ෂුවකි

රාජ්‍ය ලාංඡනය නිර්මාණයසංස්කරණය

එවක රාජ්‍ය ලාංඡනය හා ශ්‍රී ලංකා ජාතික ධජය නිර්මාණ කමිටුවේ සභාපතිවරයා වූ ආචාර්ය නිශ්ශංක විජයරත්න මහතාගේ මගපෙන්වීම මත 1972 වර්ෂයේදී මාපලගම විපුලසාර හිමි විසින් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ලාංඡනය නිර්මාණය කරන ලදී.[1][2][3]


අපවත්වීමසංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 2000 ඔක්තෝබර් මස 28

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. (සිංහල) ජනරජ ලාංඡනය නිර්මාණය කළ හැටි. ඉරිදා ලංකාදීප, සම්ප්‍රවේශනය කිරීම 1 පෙබරවාරි 2009.
  2. අමර සමර ඉන් සිංහල. රිවිර, සම්ප්‍රවේශනය කිරීම 21 නොවැම්බර් 2010.
  3. බෞද්ධ කලාවේ නොමැ­කෙන ලකුණ. සිළුමිණ, සම්ප්‍රවේශනය කිරීම 28 ඔක්තෝබර් 2017.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාපලගම_විපුලසාර_හිමි&oldid=484990" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි